Grammar Check Online- It's Free|Ginger Software

grammaticacontrole

Voorkom pijnlijke vergissingen met de beste grammaticacontrole ter wereld

De grammaticacontrole van Ginger helpt u om beter Engels te schrijven en teksten efficiënt te corrigeren. De grammaticacontrole van Ginger werkt met de context van volledige zinnen en gebruikt technologie waarvoor patent is aangevraagd om grammaticafouten, spelfouten en een verkeerd woordgebruik met een ongeëvenaarde nauwkeurigheid te verbeteren. De grammaticacontrole van Ginger verbetert uw tekst zoals een menselijke revisor dat zou doen.

Profiteer van de meest uitgebreide online grammaticacontrole op de markt. Doe uw voordeel met proeflezen met één klik en verbeter uw Engels terwijl u van uw grammaticale fouten leert.

Een correcte grammatica is belangrijk!

Zowel in de online als de offline wereld is het belangrijk dat u zonder domme grammaticafouten, syntaxisfouten of leestekenfouten schrijft. We weten allemaal dat communicatie cruciaal is voor het succes. In de bedrijfswereld is het moeilijk om zonder sterke communicatievaardigheden een baan te vinden, hoe goed de kandidaat ook is in zijn of haar domein. In de academische wereld bestaat er een sterke correlatie tussen foutloos Engels schrijven en betere resultaten. In de online wereld moeten bloggers grammaticaal correcte, vlotte teksten schrijven om te verzekeren dat hun boodschap goed overkomt bij hun publiek. Als u een online dienst levert, is correcte, foutloze inhoud van cruciaal belang. Kortom, een grammaticacontrole voor u uw tekst verstuurt, kan het verschil maken tussen succes en mislukking.

No more grammar mistakes: Check grammar with Ginger

De grammaticacontrole van Ginger corrigeert een uitgebreid gamma van fouten tegen de regels van de spraakkunst. De meeste grammaticatools die beweren dat ze de grammatica op basis van de regels van het Engels controleren, zijn niet in staat om de meeste fouten op te sporen, zodat veel courante fouten over het hoofd worden gezien. Veel gratis online grammaticacontroles duiden wel fouten aan, maar stellen geen verbeteringen voor. Ginger gebruikt baanbrekende technologie om spraakkunst- en spelfouten in zinnen te detecteren en ze met een ongeëvenaarde nauwkeurigheid te verbeteren. Ginger vindt blunders en verbetert fouten, van enkelvoud/meervoudfouten tot de subtielste fouten in de zinsbouw of het gebruik van de tijden. Grammaticacontrole is nooit zo gemakkelijk en zo snel gegaan. U verbetert meerdere fouten met één enkele klik. Met de grammaticacontrole van Ginger Software gaan uw fouten niet meer onopgemerkt voorbij.

De (spraak)kunst van het succes: schrijf beter en sneller

De grammaticasoftware van Ginger maakt schrijven sneller en makkelijker. U hoeft anderen niet meer om hulp met de regels van de Engelse grammatica te vragen. Gebruik de grammaticacontrole van Ginger om uw teksten te corrigeren. Download het complete pakket van Ginger om uw teksten te beluisteren en van uw eigen fouten te leren, zodat u ze niet herhaalt.

Laat u niet door een foute grammatica in de weg staan. Gebruik vanaf vandaag de software van Ginger!.

De grammaticacontrole van Ginger helpt u om beter Engels te schrijven en corrigeert uw teksten efficiënter. Dankzij een technologie waarop patent is aangevraagd, analyseert de grammaticacontrole van Ginger de context van uw zin en corrigeert hij grammaticafouten, een verkeerd woordgebruik en spelfouten met een ongeëvenaarde nauwkeurigheid. De grammaticacontrole van Ginger verbetert uw tekst zoals een menselijke revisor dat zou doen.

De grammaticatool van Ginger corrigeert alle soorten fouten

Ginger corrigeert alle soorten grammaticale fouten, met inbegrip van missers die andere correctieprogramma's niet ontdekken. Enkele voorbeelden:

Overeenstemming tussen onderwerp en werkwoord

The smell of flowers bring back memories. → The smell of flowers brings back memories.

Enkelvoudige/meervoudige naamwoorden

Six people lost their life in the accident → Six people lost their lives in the accident.

Opeenvolgende naamwoorden

Sheryl went to the tickets office → Sheryl went to the ticket office.

Correctie van verkeerd gebruikte woorden

Ginger gebruikt zijn contextuele grammaticacontrole om verkeerd gebruikte woorden in elke zin op te sporen en door de juiste woorden te vervangen. I was wandering if there’s any news. → I was wondering if there’s any news.

Contextuele spellingcorrectie

De spellingcontrole van Ginger werkt contextueel. Hij weet welke correctie het best bij de betekenis van de oorspronkelijke zin past. In combinatie met de grammaticacontrole van Ginger kunt u volledige zinnen met één enkele klik corrigeren. Een verkeerd gebruikt woord zal op basis van de context op verschillende manieren worden gecorrigeerd:
The marble statue hed a big hed → The marble statue had a big head.

Fonetische spelfouten worden gecorrigeerd, zelfs als de juiste spelling heel anders is dan wat u hebt geschreven: I like books, exspecaley the classics → I like books, especially the classics

Irregular verb conjugations are corrected as well:
He flyed to Vancouver → He flew to Vancouver

Ginger verhoogt uw productiviteit

Grammaticacontrole is nooit zo gemakkelijk geweest. Installeer de grammaticacontrole van Ginger en gebruik hem met één enkele klik, waar en wanneer het nodig is. Corrigeer volledige zinnen met een enkele klik in uw huidige internetbrowser of uw tekstverwerker, presentatie- of e-mailprogramma.

Corrigeer geschreven teksten efficiënter met Ginger

Ginger vraagt u niet om elke fout apart te verbeteren, maar identificeert en corrigeert zelf alle fouten in een gegeven zin; Ginger stelt u zelfs alternatieve zinsstructuren voor sentence structures.
Met Ginger verliest u geen tijd met het zoeken naar de juiste manier om een zin te schrijven en hoeft u uw teksten niet door een ander na laten lezen.

End-User License Agreement & Privacy Policy

Copyright 2018 Ginger Software